Σύλλογος Ελλήνων γονέων και κηδεμόνων Σχολείου Künzelsau

Ο Σύλλογος Künzelsau 
Έτος ιδρύσεως : 1974 
Πρόεδρος : Sarigiannidou Ioanna 01624996849
Αντιπρόεδρος :Kazantzidis Thomas
Γραμματέας : Eleni Alipliotou 
Ταμίας : Papaloudi Aliki
Μέλος : Panagiotopoulos Athanasios