25η Μαρτίου

Αγαπητοί γονείς,
Στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου θα γίνει μια εκδήλωση στις 27 Μαρτίου, την οποία θα παρουσιάσει η Α τάξη.
Στην περίπτωση που τα παιδιά δεν επαρκούν θα πάρουμε από τη Β και Γ τάξη.
Την γιορτή θα πλαισιώνουν λίγα παιδιά του γυμνασίου. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε οι γονείς της Α τάξης που ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος στη γιορτή να επικοινωνήσουν με το δάσκαλο.