ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τα μέλη του συλλόγου

Αγαπητά μέλη

Το Δ.Σ. του συλλόγου σας ενημερώνει οτι τη Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 θα επαναληφθεί η γενική συνελευση του συλλόγου μόνο με το θέμα των εκλογών,στο Sportheim Künzelsau στις 10.30π.μ.

Όσοι δεν εχετε τη δυνατότητα να παραβρεθείτε συμπληρώστε τη παρακάτω εξουσιοδότηση και αναθέσται σε κάποιο δικο σας άτομο να ψηφίσει για σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο πρόεδρο του συλλόγου κ. Σωτηρέλη στο παρακάτω τηλ.015158181722. 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος                                                              Η γραμματέας 

Σωτηρέλης Γραμματός                                       Αληπλιώτου Ελένη    

………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ                        

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………..

Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ

Τον/Την ……………………………………για να……………………

Ημερομηνία ___ / ___ / ___

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα

Υπογραφή