Ανακοίνωση

Αγαπητοί συμπολίτες, όσοι από εσάς θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την παρέλαση, σας ενημερώνουμε πως έχουμε ένα μικρό αριθμό εισιτηρίων στη διάθεσή μας! Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την πρόεδρο του Δ.Σ του σχολείου,

Σαρηγιαννίδου Ιωάννα
Τηλ. 0162/4996849